EIER DU CAMPING PLASS.

Din beste investering ?

Har du en campingplass eller ønsker å etablere et hytteområde sammen med en vanlig camping med lave investeringskostnader?
 

Da tenker vi at vi bør ha en uforpliktende samtale om dine muligheter. 

 

Vi liker å tro at spikertelt og campingvogn er den billigste form for ferie og fritid. Dette er en myte. Flere ser at dette er svært dyrt pga verdifallet og lånekostnader med høy rente på campingvogn og spikertelt.

Det har rett og slett ikke noe panteverdi kontra kjøpspris på nytt.

 

Vår forretningside og hyttedesign gir flere tilgang til  hytte på campingplass med et vesentlig løft på innhold, comfort og kvalitet. Der varige verdier skapes med høyerer takst. 

Når banken får sikkerhet og byggene får en helt annen lavere døgnpris. Da er det ikke noen grunn til ikke å kontakte oss.
 

Vi leverer produkter som gir økte muligheter, bedre forutsigbarhet og økt inntjening for den enkelte campingplass eier.

Hvasser-Hytte-5 (1).jpg
MIKROBOLIG.jpg

Vinn- vinn hele veien til banken

Vårt konsept Billigere fritid gIr en rekke muligheter for deg som driver eller ønsker å starte opp en campingplass med hyttetun.

Våre modeller har ikke vist seg å ha verdifall og vi anbefaler at det er 1 eller 2 årsleie med rett til fornying som ligger i den enekelte avtale som inngås.

Et hyttetun med 50 hytter kan skape store inntekter. Pluss minus kr. 1.000.000 pr. år.

Vi hjelper deg med å selge hyttene forutsatt at de skal leveres av oss.

Våre bygg krever mindre investeringer i annen infrastruktur. Hyttene kan kobles på vann og avløp eller benyttes som vann inn / vann ut.

Vi benytter forbrenningstoalett der det er vann inn / ut og ordnære toaletter, dusjer med avløp.

Vi tar gjerne en helt uforpliktende samtale med deg.

Hvasser-Hytte-5 (1).jpg

MIKRO HYTTER

BILLIGERE FRITID