omoss

VI UTFORDRER DAGENS VIRKELIGHET.

Har du en campingplass eller ønsker å etablere et hytteområde sammen med en vanlig camping med lave investeringskostnader?
 

Da tenker vi at vi bør ha en uforpliktende samtale om dine muligheter. 

 

Vi liker å tro at spikertelt og campingvogn er den billigste form for ferie og fritid.

Dette er en myte. Flere ser dette og det utløser tid for å tenke nytt hvor konseptet bygg på campingplass får et vesentlig løft på innhold, comfort og kvalitet. Når varige verdier skapes, når banken får sikkerhet og byggene får en helt annen døgnpris. Da er det ikke noen grunn til ikke å kontakte oss.
 

Vi leverer produkter som gir økte muligheter, bedre forutsigbarhet og økt inntjening for den enkelte campingplass eier.

Hvasser-Hytte-5 (1).jpg
Senior Businesswoman

ØKONOMI

DIN NYE INNTEKT.

Vårt konsept Billigere fritid gIr en rekke muligheter for deg som driver eller ønsker å starte opp en campingplass med hyttetun.

Gjennom lengre kontrakter fra 10 - 50 år så vil inntekt pr. plass kunne utgjøre opp mot 1 million over 50 år.

Et hyttetun med 50 hytter kan skape store inntekter. Pluss minus kr. 1.000.000 pr. år.

Vi hjelper deg med å selge hyttene.

Våre bygg krever mindre investeringer i annen infrastruktur. Byggene kan kobles på vann og avløp eller benyttes som vann inn / vann ut.

Vi benytter forbrenningstoalett der det er vann inn / ut og ordnære toaletter, dusjer med avløp.

Vi tar gjerne en helt uforpliktende samtale med deg.

Hvasser-Hytte-5 (1).jpg

MIKROHYTTER